แพทย์ย้ำไม่ควรซื้อขายกระปุกออมสินสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดแลกกระปุกออมสินที่ระลึกล้นเกล้า ในหลวง ร.9 ย้ำแลกเพื่อน้อมนำพระจริยวัตร เรื่องการออม ไม่ควรซื้อขาย หลังมีกระแสเวียนเทียนแลกกระปุกเอามาขาย

นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า โครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ 5 ปีของรพ.ที่มุ่งให้สังคมไทยเกิดการออมและแบ่งปันตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักออม และพอเพียง และทรงให้ความสำคัญต่อการออมเพื่อให้ ดั่งเช่นเรื่องกระป๋องคนจนสำหรับเรื่องการบริจาคทรัพย์ ที่ทรงได้รับการปลูกฝังจากสมเด็จย่า

โดยรพ.ได้จัดทำกระปุกออมสินที่ระลึก 3 แบบ ได้แก่ พระบิดาแห่งการสื่อสาร กระปุกวิทยุสื่อสาร, พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ กระปุกกล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน กระปุกรถยนต์ ซึ่งวันนี้มีคนมาแลกประปุกแล้ว 3,000 คนและแลกผ่านออนไลน์อีก12,000 ราย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมั่นใจว่าของที่ระลึกมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนและไม่อยากให้ไปซื้อหรือนำไปขายภายนอก เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์โครงการที่เน้นในเรื่องของการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ และออมเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านไม่ใช่การซื้อขาย

สำหรับการเปิดแลกกระปุกออมสินที่ระลึกนี้ เริ่มวันที่ 3 ส.ค.ป็นวันแรก โดยมีการเปิดให้แลก 3 แบบ แต่จากนี้ไปจะแลกได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด ได้แก่ วิทยุสื่อสารวันที่ 4-20 ส.ค.กล้องถ่ายรูป 21 ส.ค.-20 ก.ย. และ รถจิ๊ป 21 ก.ย.-20 ต.ค.ผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย บูธกิจกรรมที่โถงธนบุรี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ร่วมโครงการ และช่องทางออนไลน์ที่ www.savingforgiving.com

.-สำนักข่าวไทย