“สายเร็ว”สังเวยทางหลวงสูงสุด

ทล.เปิดรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวงทั่วประเทศ ส.ค.60 พบอุบัติเหตุ 766 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 22% สาเหตุจากขับรถเร็ว ภาคเหนือแชมป์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำเดือน ส.ค.60 พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของทล.766 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิต 137 คน ได้รับบาดเจ็บ 682 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,057คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย 11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค.59 พบว่า อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา22% ผู้เสียชีวิต ลดลง 6%บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 5%รถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 20% สาเหตุหลักมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด67% (551 ครั้ง) (ในเขตเมืองห้ามเกิน 80กม.ต่อชม.และนอกเขตเมือง90กม.ต่อชม. ) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8%(62 ครั้ง) หลับใน 8% (59 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4%(31 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 61%(465 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 17% (127 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7%(55 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4ล้อ 32% (344 คัน) รถยนต์นั่ง 24% (256คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 12% (133คัน) หากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20%และภาคใต้ 16% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 35 แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกพื้นที่จ.สมุทรสาคร 14ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า จ.นครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุสูงสุด48 ครั้ง จ.ตาก 35ครั้ง และสุราษฎร์ธานี 28 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews