“ลูกจ๋า แม่ก็กลัวถูกทอดทิ้ง”

ตั้งแต่รับรู้ว่าตั้งครรภ์ จวบจนคลอด เลี้ยงดูจากเล็กจนเติบใหญ่ ไม่เคยสักครั้งที่แม่อยากจะทอดทิ้งหรือห่างกายลูกไปไหน ด้วยเพราะรักและเป็นห่วง ทว่า ในวันที่ลูกเติบโต มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ กลับทำให้ลูกต้องห่างแม่

โดยเฉพาะเมื่อต้องไปทำงานในเมืองใหญ่ ไกลจากบ้านเกิด มิหนำซ้ำเมื่อมีครอบครัวของตัวเอง ลูกก็ยิ่งห่างแม่ออกไปเรื่อยๆ แต่ละปีแต่ละเดือน “ลูกกลับไปเยี่ยมหรือใส่ใจดูแลพ่อแม่สักแค่ไหน” รู้หรือไม่ แม้แม่จะพูดว่า “ไม่ต้องห่วงหรอกลูก แม่อยู่ได้” แต่ลึกๆในใจที่บางๆของแม่แล้ว “เหงา ว้าเหว่ อยากให้ลูกๆคอยถามไถ่ ห่วงใย เยี่ยมเยียนอยู่เสมอทั้งสิ้น” และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของแม่ จากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ตามลำพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปี2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำมลำดับ แล่ะล่าสุดปี 2557 มีผู้สูงอำยุอยู่คนเดียวตามลำพังเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 10.4
“แน่นอนว่า เมื่อเราถามก็จะได้คำตอบว่า ไม่เป็นไรลูก แม่อยู่ได้ พ่ออยู่ได้ ไม่ต้องเป็นห่วง ซึ่งต้องเข้าใจผู้สูงอายุว่าไม่อยากพูดอะไรที่ทำให้ลูกหลานเป็นห่วง กังวลใจ แต่คนที่เป็นลูกหลานควรอนุมานได้แล้วว่า อะไรคือความต้องการที่แท้จริงที่อยู่ในใจพ่อแม่ เพราะรู้ว่าอะไรที่ขาดหายไปในผู้สูงอายุ คือความมั่นใจในตัวเอง ความภูมิใจในตัวเองหากลูกหลานสามารถทำให้ท่านรู้สึกว่ารัก เคารพ คิดถึง ห่วงใย ดูแลเหมือนเดิม ให้รู้สึกว่าเราไม่ไปไหน ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ไปเพราะความจำเป็น ยังติดต่อท่านเป็นระยะๆ” นพ.จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต เปิดมุมมอง
นพ.จุมภฏ อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุจึงเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.มีโรคประจำตัว การมีโรคประจำตัวทำให้มีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เพราะบางโรคเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทั้งตัวโรคเองและยาที่กินทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าได้ 2.สมรรถภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถทำหน้าที่ จากที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว กลายมาเป็นผู้พึ่งพิง ทำให้ความมั่นใจในตัวเองและความภูมิในในตัวเองลดลง ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับได้ จากการที่คิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้ง ไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนเดิม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth