รมว.ดีอีเผยเทงบ350ล้านพัฒนาบุคลากรไซเบอร์

“รมว.ดีอี” แจงที่ประชุมเห็นชอบวางแผนป้องกันการโจมตีไซเบอร์ เทงบ 350 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรไซเบอร์กว่า 1,000 คน พร้อมชงครม.ตั้งหน่วยงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไซเบอร์ ซีคิวริตี้ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า ปัจจุบันมีกระแสข่าวที่เป็นทั้งข่าวเท็จและข่าวลวง ซึ่งเหล่านี้เกิดจากกระบวนการคิดของคนและแสดงให้เห็นว่าคนไม่หยุดคิดจึงอยากให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งออกกฎหมาย 2 ฉบับคือร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถทำการค้ากับต่างประเทศได้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

จากนั้นนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยไซเบอร์ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติซึ่งได้มีการหารือในรายละเอียดเพื่อวางแผนป้องกันการโจมตีไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ มัลแวร์ ไวรัส รวมถึงการโจรกรรมข้อมูล โดยได้เห็นชอบให้มีการรักษาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ 6 ชุดแรก ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินการธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ยังได้รับทราบ 5 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์คือ 1.มีขีดความสามารถระบุปัญหาจากไซเบอร์ได้เมื่อถูกโจมตี 2.ป้องกันตัว ล้อมรั้วไม่ให้เกิดเหตุ 3.ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 4.ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ และ 5.ฟื้นฟูหากเกิดความเสียหาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews