‘ผวจ.นนท์’ตรวจ3จุดสำคัญ ฝนถล่มทีไร ท่วมขังทุกที

นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลุยตรวจ 3 จุดสำคัญ ฝนถล่มทีไร ท่วมขังทุกที ย้ำต้องหาทางแก้ อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำทีมข้าราชการนนทบุรีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะ ในกรณีฝนตกหนัก

โดยบูรณาการทุกภาคส่วน อาทิ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงสำคัญต่างๆ ดังนี้ จุดที่ 1.หน้าห้างไทวัสดุ ทางลงถนนแจ้งวัฒนะ ให้เร่งรัดการปรับปรุงระบบการระบายน้ำและสูบน้ำลงคลองบางพูดให้เสร็จภายในต้นเดือน สิงหาคม 2560 เพื่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าห้างไทวัสดุ หน้าทางเข้าเมืองทองธานี และใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งใต้ ไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนน

จุดที่ 2. สถานีสูบน้ำสะพานคลองบางพูด ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางพูด การพร่องน้ำไว้ล่วงหน้า และเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ไม่ให้น้ำท่วมบนถนนเส้นทางเข้าเมืองทองธานี และจุดที่ 3 ทะเลสาบเมืองทองธานี กำหนดระดับน้ำในทะเลสาบร่วมกันเพื่อพร่องน้ำรองรับปริมาณฝนไม่ให้น้ำล้นทะเลสาบ และกำหนดจุดสูบน้ำ การทำท่อลอดถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ลดผลกระทบการจราจรและให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนถนนแจ้งวัฒนะได้สะดวกได้อย่างสะดวก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews